Contributie

De verenigingscontributie is als volgt:

De bondscontributie en verenigingscontributie wordt jaarlijks vastgesteld.

Vanaf 1 januari 2015 zijn de bedragen als volgt:

Jeugdleden:           €37.50 per kwartaal
Competitieleden:  €52.50 per kwartaal

De verenigingscontributie dient voor de 10e van de maand overgemaakt te zijn op IBAN nummer NL48 INGB 0003 765181  t.n.v. Invictus Veenhuizen.
Wanneer de contributie niet is betaald, zal de penningmeester eens per kwartaal een herinnering sturen met een toeslag van €0,50 per maand.